کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ردم‍ی‍رزا ن‍ی‍ک‍وزاده‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ن‍گ‍ر
ش‍رک‍ت‌ آک‍س‍ف‍ورد ه‍اوس‌
 
پدیدآور:
ج‍ی‍س‍ن‌، ل‍ئ‍ون‍ارد
ک‍ردم‍ی‍رزا ن‍ی‍ک‍وزاده‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
الگویابی زیستی -روانی -معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر
کردمیرزا نیکوزاده ، عزت الله ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۵۶۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اعتیاد؛ مواد، مغز، رفتار
کردمیرزا نیکوزاده ، عزت الله ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۳۶،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد خانه آکسفورد به سوء مصرف مواد :تجربه ای ارزنده از اثربخشی خانه های بهبودی در درمان اعتیاد
جیسن ، لئونارد ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۶۵‬,‭‌ج۹ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک