کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍رس‍پ‍و، گ‍ارم‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍رس‍پ‍و، گ‍ارم‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری اسناد و کتب :ترمیم و مرمت اسناد
کرسپو، گارمن ؛  [تهران ] سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ک۴‌ن۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک