کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍لارک‌، م‍ری‌ ه‍ی‍گ‍ی‍ن‍ز،- ۱۹۳۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
ک‍لارک‌، م‍ری‌ ه‍ی‍گ‍ی‍ن‍ز،- ۱۹۳۰
 
ناشر:
ل‍ی‍وس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بانوی من گریه نکن
کلارک ، مری هیگینز،- ۱۹۳۰ ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۶‬,‭‌ک ۱۵‌ب۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک