کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍لان‍ب‍رگ‌، ات‍و، ۱۸۹۹ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍لان‍ب‍رگ‌، ات‍و، ۱۸۹۹ - م‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
کلانبرگ ، اتو، ۱۸۹۹ - م ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ک۸ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک