کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، دی‍وی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۹۴۵ - ۱۹۸۹ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دو رویه منفعت ملی
کلینتون ، دیوید ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭E‬,‭۸۴۰‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک