کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ل‍ی‍ی‍ار، ک‍ل‍ود آل‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دول‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍ی‍ی‍ار، ک‍ل‍ود آل‍ب‍ر
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نهادهای روابط بین الملل
کلییار، کلود آلبر ؛  تهران نشر نو   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۹۵۴‬,‭‌ک۸‌ن۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک