کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍م‍ال‌گ‍رای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
ک‍م‍ال‌گ‍رای‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ار، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۶-
دش‍ت‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
ل‍ی‍وس‍ا
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کامل گرایی و سلامت روان
افشار، حمید، ۱۳۴۶- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۳۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ک۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کمال گرایی ،عزت نفس ، نگرش
دشتی ، مجتبی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،د۵۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک