کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍وث‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ک‍ن‍س‍ول‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ - ق‍رن‌۱۴
م‍واد م‍خ‍در --م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
پ‍ل‍ی‍س‌ دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
اق‍ب‍ال‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ص‍ح‍ب‍ت‌ال‍ل‍ه‌
س‍ع‍ادت‌، ع‍ل‍ی‌
لام‍ع‍ی‌، داری‍وش‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ه‍م‍ت‍ی‌، رش‍ی‍د، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
: ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ح‍دی‍ث‌ ک‍وث‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر
ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ان‌، ن‍س‍ی‍م‌ ک‍وث‍ر، دان‍ش‌ س‍لام‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر: اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ح‍دی‍ث‌ ک‍وث‍ر
ک‍وث‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شعارهای اعتیاد( پیشگیری ، درمان ، مبارزه )
کرمانشاه موسسه فرهنگی هنری و سینمایی کوثر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی =ygolohcysp lanoitacudE
اقبالی تبریزی ، محمود ؛  [تهران ؟] کوثر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۷۵ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آفت پرواز( اعتیاد)
همتی ، رشید، ۱۳۲۶- ؛  [کرمانشاه ] موسسه فرهنگی ، هنری و سینمایی کوثر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ک۵۴۳‍ه۷۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای غیردولتی OGN در راستای مبارزه با اعتیاد
لامعی ، داریوش ؛  کرمانشاه موسسه فرهنگی و سینمایی کوثر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ل۲‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش علمی - کاربردی ارائه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد استان کرمانشاه
همایش علمی - کاربردی ارائه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد(اولین :۱۳۷۸:کرمانشاه ) ؛  کرمانشاه انتشارات موسسه فرهنگی هنری و سینمایی کوثر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نگرش سیستمی به اعتیاد و درمان سیستمی آن
حقیقی ، صحبت الله ؛  قم شایستگان ، نسیم کوثر، دانش سلامت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۷۴‌ن۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با پلیس دیپلماتیک
نجفی ، علیرضا ؛  تهران bتلفن ناشر :, 10033912نمابر ناشر ;, 41008788آدرس ناشر :تهران - میدان ونک - نبش سیول - تعاونی همت : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، مرکز چاپ و نشر حدیث کوثر   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۴۴۸‬,‭‌ن۳آ۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی
سعادت ، علی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۱۹۳۳۰۰۱,نمابر ناشر ; ۸۸۷۸۰۰۱۴,آدرس ناشر :آدرس : تهران . میدان ونک . خ آرارات . تعاونی همت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، مرکز چاپ و نشر حدیث کوثر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۴۰۵‬,‭‌س۷‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک