کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍وردن‍ر، گ‍ری‌ دب‍ل‍ی‍و.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رس‌ از ج‍ن‍ای‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍وردن‍ر، گ‍ری‌ دب‍ل‍ی‍و.
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاهش ترس از جرم - راهبردهایی برای پلیس
کوردنر، گری دبلیو. ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۹۱‬,‭‌ک۹‌ک۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک