کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ چ‍ک‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بار هستی
کوندرا، میلان ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۵۰۳۹/۲۷‬,‭و۹،‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک