کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍وپ‍ر، ه‍ری‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
ک‍وپ‍ر، ه‍ری‍س‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش ترکیبی :راهنمای بررسی متون پژوهشی
کوپر، هریس ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک