کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وان‍ان‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
ج‍وان‍ان‌ --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ - ای‍لات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
دی‍ن‍ک‌ م‍ی‍ر، دان‌، ۱۹۵۲ - م‌.
ک‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
والدین و فرزندان زیر شش سال :راهکارهایی مفید مبتنی بر ( آموزش سامان یافته )برای تاثیرگذار بودن والدین .
دینک میر، دان ، ۱۹۵۲ - م . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭د۹و۲۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع والدین در زمینه جوانان و مواد مخدر
کی ، جیمز ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اعتیاد :راهنمای جامع والدین در زمینه جوانان و مواد مخدر
کی ، جیمز ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ،۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹،‌ک۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک