کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ی‍ن‍ان‌، ک‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار
ش‍وراه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- گ‍زی‍ن‍ش‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ن‍ان‌، ک‍ی‍ت‌
 
ناشر:
ق‍دی‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم ؟
کینان ، کیت ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‌ک۹‌چ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم ؟
کینان ، کیت ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه برنامه ریزی کنیم ؟
کینان ، کیت ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ک۹۷‌چ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چگونه کارمند مناسب انتخاب کنیم ؟
کینان ، کیت ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌گ۴‌ک۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک