کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ر، ت‍د راب‍رت‌، ۱۹۳۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ق‍لاب‌
 
پدیدآور:
گ‍ر، ت‍د راب‍رت‌، ۱۹۳۶-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چرا انسانها شورش می کنند
گر، تد رابرت ، ۱۹۳۶- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۸۱‬,‭‌گ۴‌چ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک