کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍راه‍ام‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌، ۱۹۴۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌س‍ن‍ج‌ چ‍ن‍دوج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌س‍وت‍ا
 
پدیدآور:
گ‍راه‍ام‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌، ۱۹۴۰-
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای [2 - IPMMام .ام .پی .آی ۲ ] ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی به پیوست :پرسشنامه استاندارد شده در ایران و تمام کلیدها
گراهام ، جان رابرت ، ۱۹۴۰- ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ش۴‌گ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک