کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍روه‍ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍روه‍ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍س‍ک‌، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌، ۱۹۶۰-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تقسیم قدرت و میانجی گری بین المللی در منازعات قومی
سیسک ، تیموتی ، ۱۹۶۰- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۰۶۱‬,‭‌س۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک