کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ری‍و، ج‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍و، ج‍ون‌
 
ناشر:
چ‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عصب - روان شناسی برای کار درمانگران ( ارزیابی ادراک و شناخت )
گریو، جون ؛  تهران چامه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌گ۴‌ع۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک