کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍لاب‍ی‌، س‍ی‍اوش‌، ۱۳۲۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍لاب‍ی‌، س‍ی‍اوش‌، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی جامعه شناسی
گلابی ، سیاوش ، ۱۳۲۳- ؛  [تهران ] نشر میترا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲‌گ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک