کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌ ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍ود -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌ ت‍ی‌
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌ ت‍ی‌.، ۱۹۴۹ - م‌
 
ناشر:
زه‍ره‌ون‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از لغزش
گورسکی ، ترنس تی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاکی ماندگار :طرح پیشگیری از بازگشت به اعتیاد( لغزش )
گورسکی ، ترنس تی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۹‌پ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
در امتداد بهبودی
گورسکی ، ترنس تی .، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭‌گ۹د۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک