کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍داد، م‍ف‍ه‍وم‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۷ - ۱۳۶۰ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ری‍اک‌
ق‍ل‍ی‍ای‍ی‍ه‍ا
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
م‍ه‍دوی‍ت‌
ن‍وج‍وان‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۸-
دان‍ت‍س‍ی‍گ‌، ت‍وب‍ی‍اس‌، ۱۸۸۴- ۱۹۵۶
م‍ح‍م‍دی‌، ف‍ی‍روزه‌
ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌ ، ک‍ری‍م‌
پ‍ورغ‍لام‍ی‌، پ‍ری‍وش‌
ک‍وپ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍رت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
در فجر ساحل
حکیمی ، محمد، ۱۳۱۸- ؛  قم دفترتبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۴/۴‬,‭‌ح۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راست قامتان جاودانه تاریخ اسلام
بنیاد شهید انقلاب اسلامی ؛  [تهران ] بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، واحد فرهنگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۸‬,‭‌ب۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اعتیاد به افیون وفرآورده های آن درآذربایجان
نصیریان ، کریم ؛  تبریز ۱۳۶۱-۶۲
شماره راهنما: ۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عدد، زبان علم
دانتسیگ ، توبیاس ، ۱۸۸۴- ۱۹۵۶ ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭د۲‌ع۴‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
استخراج وشناسائی آلکالوئیدهای موجود درگیاه پاپاورتنوئی فولیوم منطقه قم
محمدی ، فیروزه ؛  تهران ۱۳۶۱-۶۲
شماره راهنما: ۱۸۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه میزان آگاهی ورابطه آن بانگرش دانش آموزان دبیرستان نسبت به اعتیادموادمخدر درتهران
پورغلامی ، پریوش ؛  تهران ۱۳۶۱-۶۲
شماره راهنما: ۲۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت به وسیله داروهای شیمیایی
کوپر، پیتر ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌ک۹‌م۵‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک