کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۵=۱۹۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍رف‌
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
دف‍ت‍ر رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیانیه کنفرانس بین المللی اعتیاد و قاچاق موادمخدر سندomc
تهران دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۶۵=۱۹۸۷
شماره راهنما: ۱۶۵گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع فعالیتهای آتی در زمینه مبارزه با اعتیاد و قاچاق موادمخدر،سندomc
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر،اداره کل روابط بین الملل ؛  تهران اداره کل روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۶۵=۱۹۸۷
شماره راهنما: ۱۹۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اجلاسیه جهانی کنترل استعمال موادمخدر۱۹۸۷
مدیریت کل مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۶۵=۱۹۸۷
شماره راهنما: ۳۴۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک