کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۷-۶۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌
س‍ی‍گ‍ار
م‍وادم‍خ‍در
پ‍رس‍ت‍اران‌
 
پدیدآور:
رض‍ای‍ی‌، زه‍را
ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍رئ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
غ‍راب‌، م‍ح‍ت‍رم‌
م‍ق‍دم‌ ن‍ی‍ا،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍ی‍رزاده‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی داروهای آرامش بخش و خواب آوردرپزشکی گذشته ایران وارئه فرمولاسیون داروئی مناسب
رضایی ، زهرا ؛  اصفهان ۱۳۶۷-۶۸
شماره راهنما: ۱۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرات الکل اتیلیک برمحلهای تلاقی کولینرژیک
مقدم نیا،علی اکبر ؛  تبریز ۱۳۶۷-۶۸
شماره راهنما: ۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
کندوکاوی دراعتیاد و عوامل آن
غراب ، محترم ؛  مشهد ۱۳۶۷-۶۸
شماره راهنما: ۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوارض تنفسی ناشی ازدود سیگار درافرادغیرسیگاری وسیگاری
میرزاده ، مجید ؛  تهران ۱۳۶۷-۶۸
شماره راهنما: ۹۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نگرش پرستاران شاغل در مورد استعمال دخانیات در تهران
عباسی مرئی ، فاطمه ؛  دانشکده پرستاری و مامائی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۶۷-۶۸
شماره راهنما: ۴۲۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک