کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : juvenile
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Alcoholism and crime Great Britain
Amphetamine abuse Juvenile literature
Barbiturates- Health aspects Juvenile literature
Cocaine abuse Juvenile literature
Ecstasy (Drug) Juvenile literature
Inhalant abuse Juvenile literature
Juvenile delinquents- Mental health services- United States
Methamphetamine Juvenile literature
Morphine Juvenile literature
Opium Juvenile literature
Pain Juvenile literature
Peyote Juvenile literature
Stress in children Juvenile literature
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
پدیدآور:
Busse, Gregory D.
Hains, Bryan C.
Henn, Debra.
Koellhoffer, Tara.
McMurran, Mary.
Mehling, Randi.
Olive, M. Foster.
Santella, Thomas M.
Warburton, Lianne.
West, Krista.
ب‍ه‍رام‍پ‍ور، ب‍ه‍م‍ن‌
 
ناشر:
Chelsea House Publishers,
Chelsea House,
Guilford Press,
J. Wiley,
ای‍ل‍ک‌ آی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Peyote and mescaline
Olive, M. Foster. ؛  New York Chelsea House,   ، c2007
شماره راهنما: ‭RS‬,‭165‬,‭.P44,O45‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Opium
Santella, Thomas M. ؛  New York Chelsea House,   ، c2006
شماره راهنما: ‭RM‬,‭666‬,‭.O6,S26‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Morphine
Busse, Gregory D. ؛  New York Chelsea House Publishers,   ، c2006
شماره راهنما: ‭RM‬,‭666‬,‭.M8,B87‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Inhalants and solvents
Koellhoffer, Tara. ؛  New York Chelsea House,   ، c2008
شماره راهنما: ‭RC‬,‭568‬,‭.S64,K63‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Barbiturates
Henn, Debra. ؛  New York, NY Chelsea House,   ، 2007
شماره راهنما: ‭RM‬,‭325‬,‭.H45‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Methamphetamine
Mehling, Randi. ؛  New York, NY Chelsea House Publishers,   ، c2008
شماره راهنما: ‭RC‬,‭568‬,‭.A45,M43‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Amphetamines and other stimulants
Warburton, Lianne. ؛  New York Chelsea House,   ، c2008
شماره راهنما: ‭RC‬,‭568‬,‭.A45,W37‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Cocaine and crack
West, Krista. ؛  New York, N.Y. Chelsea House Publishers,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HV‬,‭5810‬,‭.W46‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Ecstasy and other club drugs
Koellhoffer, Tara. ؛  New York Chelsea House Publishers,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HV‬,‭5822‬,‭.M38,K64‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Pain
Hains, Bryan C. ؛  New York Chelsea House,   ، 2006
شماره راهنما: ‭RB‬,‭127‬,‭.H324‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Child abuse and stress disorders
Olive, M. Foster. ؛  New York Chelsea House,   ، c2007
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭507‬,‭.S77,O45‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Young offenders and alcohol-related crime
McMurran, Mary. ؛  Chichester ; New York J. Wiley,   ، c1993
شماره راهنما: ‭HV‬,‭5053‬,‭.M36‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Multisystemic therapy and neighborhood partnerships
New York Guilford Press,   ، c2005
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭506‬,‭.J88,M84‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق و بررسی مواد مخدر در اجتماع
بهرامپور، بهمن ؛  ارومیه ایلک آی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۷۳‬,‭‌ب۹‌ت۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک