قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : کامپیوتر نمايش رکورد 1 تا 18 از 22 رکورد
برو به صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۴۳۶ 0 س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در موجود
 
آم‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ در س‍رش‍م‍اری‍ه‍ا
شماره مدرک : ۳۰۸
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ت۲آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
رده دیویی : ‭۵۱۹‬ ‭۵۲‬
سر شناسه : ت‍اج‍داری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۶-
عنوان : آم‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ در س‍رش‍م‍اری‍ه‍ا
مترجم : ت‍رج‍م‍ه‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ پ‍روی‍ز ت‍اج‍داری‌
صفحه شمار : ۲۳۹ص‌ :.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌
کتابنامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ :ص‌.۲۲۸ ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع ها : آم‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌
  خروجی ISO |  خروجی XML